Anna Ondrová

Lektorka

Anna Ondrová je studentkou sociální pedagogiky a speciální pedagogiky. Třetím rokem působí jako lektor primárních prevencí na školách. Již sedmým rokem se věnuje dětem a mládeži jako vedoucí v dětském oddílu. Minulý rok založila svůj vlastní dětský oddíl.

Dva roky působila jako asistent přímé práce s klienty v Občanském sdružení poskytující sociální služby nejen dětem, ale i rodinám v sociálně vyloučené lokalitě. Působila také na Středisku volného času, kde vedla několik kroužků.

Jako vedoucí se účastnila mnoha táborů, a to i pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Již třetím rokem jezdí jako vychovatel na školy v přírodě.