Náš tým

Seznamte se

SATORI HK z.s. je spolkem pro práci s dětmi, mládeží a rodinou v oblasti nespecifické i specifické prevence rizikového chování a volnočasových aktivit. Jedná se zde zejména o účinnou pomoc při formálním i neformálním vzdělávání institucí, či jednotlivců.

Naší snahou je nabízet komplexní balík služeb zabývající se preventivním působením na všech úrovních školního prostředí: žáci, sborovna, management, vnější prostředí (rodiče, spolupracující organizace, obec). Nabízíme jak konzultační služby, tak realizaci konkrétních aktivit. Jde zejména o preventivní programy ve školách, realizaci seznamovacích a rozvojových kurzů, příměstských táborů, vzdělávání pedagogů a práce s evaluačními nástroji.