Na základní škole Jaroměř – Josefov působíme již šestým rokem. Realizujeme zde komplexní balík služeb zabývající se preventivním působením na všech úrovních školního prostředí: žáci, sborovna, management, vnější prostředí (rodiče, spolupracující organizace, obec). V rámci našeho působení na škole probíhají konzultační služby, preventivní programy, realizaci seznamovacích a rozvojových kurzů, školních výletů, vzdělávání pedagogů a realizace dotazníkových šetření v prostředí školy. Smyslem našeho působení je provázet školu procesem změny, tak aby děti, učitelé, vedení školy i rodiče vnímali a aktivně ovlivňovali klima ve škole.

Již čtvrtým rokem využíváme programů primární prevence a adaptačních pobyt. Spolupráce etopeda s třídním kolektivem je započata od 1. ročníku. V současné době máme do programů zapojeno celkem 8 třídních kolektivů ze 4 ročníků. U těchto třídních kolektivů zaznamenáváme mnohem lepší vztahy mezi spolužáky v porovnání s třídními kolektivy, kde etoped s dětmi nepracoval. Základ úspěchu spatřujeme v dlouhodobé a systematické práci s třídním kolektivem, v participaci s dalšími organizacemi působícími v lokalitě a ve vhodné kombinaci programů primární prevence a adaptačních pobytů. Kvalitu programu a lektorů dokazuje dlouhodobá spolupráce, kterou nechceme měnit.