Jan Sýkora

Zakladatel projektu

Mgr. Jan Sýkora je lektor pro komerční i neziskovou sféru, vysokoškolský pedagog, člen několika občanských sdružení a táta od třech dětí. Profesně se zaměřuje na pedagogické působení na volný čas všech věkových skupin a s tím související oblasti.

Jan Sýkora se více jak dvanáct let věnuje rozvíjení pedagogiky volného času v ČR. Byl zakladatelem Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, v jejíž výkonném výboru nadále působí. Věnuje se zážitkové pedagogice, kde pro komerční sféru lektoroval více jak 300 kurzů, zároveň své působení směřoval i na specifické cílové skupiny (senioři, cizinci, lidé s postižením).

Dva roky byl ředitelem nestátní základní školy se zamřením na Montessori pedagogiku, kde byl zároveň vedoucím školní družiny. V této době také vystudoval tříleté Funkční studium pro ředitel SVČ. Řešil několik evropských projektů jak pro MŠMT – subdodávky pro projekt Klíče pro život, tak i pro Univerzitu Hradec Králové – Inovace studijních oborů PdF – zaměření na inovaci oboru pedagogika volného času.  V rámci těchto projektů projel několik evropských států, v kterých navštívil desítky organizací působících ve volném čase dětí a mládeže.

Ve svém volném čase realizoval několik desítek táborů a to i v roli hlavního vedoucího, založil a provozoval obchod s věcmi pro trávení volného času a založil neziskovou organizaci sdružující žongléry z královéhradeckého kraje.

V rámci svého lektorského působení se snaží stavět na vstřícném přístupu k účastníkům, kdy staví na jejich životní zkušenosti.  Je schopen propojovat teoretické základy se svými životními zkušenostmi.