Eva Brandejská

Lektorka

Bc. Eva Brandejská je studentkou navazujícího magisterského studia sociální pedagogiky. Bakalářský stupeň vzdělání získala v oboru pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Práce s dětmi v oblasti volného času ji naplňuje již deset let. Osmým rokem se podílí na organizaci a realizaci tábora ať už jako praktikant, oddílový vedoucí nebo lektor sportovní specializace. V průběhu studia získala praxi jak v mateřských i základních školách, kde působí jako lektor pohybových aktivit dětí, tak ve školní družině či v neziskových organizacích. Působí jako vychovatelka na školách v přírodě, kde se věnuje práci s dětmi především prvního stupně. Již devátým rokem se věnuje dětem všeho věku jako trenérka nezávodní sportovní gymnastiky a všestrannosti, v zimním období se z ní stává lyžařská instruktorka začátečníků i těch pokročilých lyžařů. V rámci svého studia absolvovala i instruktorský kurz lezení na umělé stěně a poodhalila fungování zahraničních neziskových organizací prostřednictvím studijní stáže ve Finsku v loňském roce.

V současné době působí na poli primární prevence se sa-to-ri a připravuje se na svou studijní cestu do Dánska, kam jede studovat zážitkovou pedagogiku a animaci. Ve svém volném čase ráda sportuje, v tělocvičně i na čerstvém vzduchu, na zemi, ve vodě i v oblacích. Další zálibou je pořádání a organizace společenských událostí.