Vzdělávání

V rámci našeho působení se zaměřujeme na vzdělávací programy, které souvisejí se školstvím a novými formami vzdělávání. Rádi využíváme metod zážitkové pedagogiky, EUR modely učení, konstruktivistické teorie. To vše se pak snažíme přetvořit do uživatelsky přívětivé podoby.

 

Zaměřujeme se zejména na oblast:

  • školství
  • neziskové organizace
  • komerční sektor

V rámci našich služeb jsme schopni poskytnout:

  • vzdělávací služby (viz portfólio lektorů)
  • individuální konzultace
  • preventivní programy
  • pobytové akce

Comments are closed