Programy pro třídní kolektivy

Program zaměřený na seznámení a poznání prostředím školy (1. třída)

Program je určen pro 1. třídy ZŠ. Při realizaci programu je používáno metod zážitkové pedagogiky.

Cílem programu je seznámení dětí s prostředím a okolím školy, seznámení s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy, vzájemné seznámení dětí.

Pobyt zaměřený na sociometrii třídního kolektivu 5. a 6. třídy

Program je určen pro třídy přecházející z I. na II. stupeň ZŠ. Při realizaci programu je používáno metod zážitkové pedagogiky. Kurz pracuje se sociometrií třídního kolektivu v období změny školního prostředí. Kurz poskytne pedagogovi úplně jiný pohled na své žáky, a to v roli pozorovatele.

Cílem programu je adaptace žáků na II. stupeň ZŠ, adaptace žáků přestupujících z vesnických škol, seznámení s novým třídním učitelem.

Zimní kurzy

Kurz je zaměřen na práci se sociometrií skupiny. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky seznamuje děti se zimním prostředím, se zimními sporty a životem v zimní přírodě

Žáci mají možnost získat vztah k zimním sportům – častá bariéra účasti na lyžařském kurzu je obava dětí ze samotného lyžování. Program seznamuje žáky se zimními sporty hravou a neohrožující formou.

Školní výlety

Školní výlet je považován jako nástroj intervence a rozvoje etického smýšlení třídních kolektivů.

Žáci jsou do přípravy školního výletu zapojeni. Připravují program výletu, cíl výletu, rozpočet, organizační zabezpečení výletu apod. Při procesu vytváření školního výletu je přítomen lektor, který třídní kolektiv přípravou programu provází. Školního výletu se účastní lektor, který zajišťuje doprovodný program.

Comments are closed