Školní management

Nástroje na řízení kvality (sociální klima, vztahy, a další nástroje)

Ing. Stanislav Michek, Ph.D. je lektor, konzultant a odborník na evaluaci a zajišťování kvality vzdělávání. Dlouhodobě se zabývá problematikou vlastního hodnocení škol a inovacemi ve školství. V rámci semináře Vás seznámí s nástroji, které můžete jednoduše použít pro rozvoj své školy.

Součástí je nastavení procesu implementace evaluačních nástrojů do života školy.

Osobní konzultace pro nastavení strategického plánu organizace

Pomoc s nastavením strategického plánu školy přímo na míru Vám ve formě individuálních konzultací pro management školy.

Comments are closed