Zuzana Sýkorová

Zuzka

Mgr. Zuzana Sýkorová je speciální pedagog, poradce rané péče, lektorka zaměřující se na oblast alternativní a augmentativní komunikace a inkluze dětí v neformálním i formálním vzdělávání.

Zuzana Sýkorová se již deset let zaměřuje na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností, na možnosti podpory jejich komunikace různými formami alternativní a augmentativní komunikace a základy čtení, dále na jejich zapojování do běžného proudu formálního i neformálního vzdělávání. Lektorovala kurzy pro pedagogy i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které se těmto tématům věnovaly.

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové, pracovala jako asistent pedagoga v nestátní alternativní škole, kde se zaměřovala na podporu dětí s narušenou komunikační schopností. V současné době se věnuje práci jako poradce rané péče v Pardubickém kraji, kde pracuje s rodinami, které mají děti se zdravotním postižením. Podílela se na vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, zde realizovala kurzy zabývající se inkluzí dětí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností již osm let realizuje vzdělávací kurzy zamřené na praktické osvojení manuálních alternativních komunikačních metod.

V rámci svého lektorského působení se Zuzana Sýkorová snaží stavět na vstřícném přístupu k účastníkům, využít jejich pracovní i životní zkušenosti.  Propojuje teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

Comments are closed