Stanislav Michek

Ing. Stanislav Michek, Ph.D. je lektor, konzultant a odborník na evaluaci a zajišťování kvality vzdělávání. Dlouhodobě se zabývá problematikou vlastního hodnocení škol a inovacemi ve školství.

Ve svém osobním  a profesním životě se věnoval a věnuje rozličným rolím, při nichž přichází do kontaktu se vzděláváním na různých úrovních. Jako odborný pracovník pracoval v Národním ústavu pro vzdělávání (dříve Národní ústav odborného vzdělávání). Zde spoluřešil zahraniční projekty (QualiVET, Peer Review), zastupoval ČR v Evropské síti pro zajišťování kvality odborného vzdělávání (ENQA-VET), poskytoval metodickou podporu školám při vlastním hodnocení či řízení kvality, spolu koordinoval projekt Cesta ke kvalitě zaměřený na podporu autoevaluace škol v ČR.  Nyní zde řeší udržitelnost výstupů tohoto projektu. Než se pustil do podpory vzdělávání na národní a evropské úrovni, tak založil vysokoškolský skautský oddíl Skrypta.

Je členem České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) a České pedagogické společnosti (ČPdS). Působí na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Vybrané výsledky práce:

Na čem momentálně pracuji:

Comments are closed