Jakub Drbohlav

Kuba

Mgr. Jakub Drbohlav působí na poli volnočasové pedagogiky desátým rokem, je lektorem v neziskové sféře, garantem vzdělávání a člen výkonného výboru v Krajské organizaci Pionýra v Královéhradeckém kraji. Profesně se zaměřuje na oblast volnočasové pedagogiky, zážitkové pedagogiky, práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětmi s poruchami chování.

Pátým rokem se věnuje vytváření systému primárních prevencí na školách založeného na práci s dětmi, školou i spolupracujícími organizacemi. Na pozici lektora a instruktora se účastnil mnoha kurzů využívajících principy zážitkové pedagogiky

Působil na pozici pedagoga volného času na dvou Střediscích volného času, zde se podílel na realizaci více než sta zážitkových kurzů pro instruktory, zrealizoval desítky táborů a to i na pozici hlavního vedoucího, organizoval také velké akce pro širokou veřejnost. Později jako manažer sociálních služeb a sociální pracovník v Občanském sdružení poskytující sociální služby v sociálně vyloučené lokalitě. Dnes pracuje na pozici vychovatele na internátě pro děti s poruchami chování. Vystudoval Funkční studium pro ředitel SVČ díky kterému navštívil desítky volnočasových organizací v České republice.

Ve svém volném čase spoluvytvářel a metodicky vedl tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, podílel se na vzniku a vedení horolezeckého oddílu a založil dětský vodácký oddíl. Svůj volný čas věnuje outdoorovým aktivitám a rodině, kde je tátou dvou dětí.

Comments are closed